KompanijaPartneri
 

ESET Live Grid®

ESET Live Grid®

   
 

 

Šta je ESET LiveGrid®
 

ESET je kao pionir Cloud Internet bezbednosti počeo da koristi statističke podatke i prikupljanje sumnjivih uzoraka još 2005, pokrenuvši ESET ThreatSense.NET® - sada ESET LiveGrid®.

Ovaj sistem ranog upozoravanja uveden je zbog potrebe za dobijanjem povratnih informacija o novim, heuristički otkrivenim pretnjama i novim varijantama malicioznih programa što ESET-u omogućava brzu reakciju, kao i u slučaju lažno pozitivnih detekcija. Telemetrija prikupljena od korisnika ESET-u pomaže da odredi prioritete i na vreme se usresredi na najvažnija i najznačajnija bezbednosna pitanja.

Izgrađen na sistemu ranog upozoravanja ThreatSense.NET®, ESET LiveGrid® koristi podatke koje su korisnici ESET-ovih proizvoda prijavili širom sveta i dostavili ESET-ovom Virus Labu. Stručnjaci ESET Virus Laba koriste te informacije kako bi imali precizan uvid u prirodu i opseg globalnih pretnji, a u cilju objavljivanja relevantnih paketa za ažuriranje baze podataka virusnih potpisa, omogućujući da ESET uvek bude prilagođen najnovijim pretnjama.
 

Tokom instalacije ESET-ovih proizvoda korisnici odlučuju da li žele da učestvuju u ESET LiveGrid® sistemu.

Tehnički podaci koje ESET prikuplja su anonimni i ne sadrže nikakve lične podatke.


 

Sistem reputacija


Osim prethodno navedenog, ESET LiveGrid® primenjuje sistem reputacija koji pomaže u poboljšanju ukupne efikasnosti ESET-ovih sigurnosnih rešenja. Kad se na korisnikovom sistemu proverava izvršna datoteka ili arhiva, njena hash oznaka se prvo poredi sa podacima iz ESET-ove baze podataka crnih i belih lista.


Ako je proverena datoteka pronađena na beloj listi, smatra se da je čista i dobija oznaku kojom se u daljem radu izostavlja iz skeniranja. Ukoliko se nalazi na crnoj listi, biće preduzete odgovarajuće akcije u odnosu na prirodu pretnje. Samo ako u bazi nije pronađen odgovarajući podatak, datoteka se temeljno skenira. Zasnovano na rezultatu tog skeniranja, datoteka može postati kandidat za proširenje odgovarajuće liste. Ovaj pristup ima značajan pozitivan učinak na delotvornost skeniranja.

ESET-ov sistem reputacija omogućuje efikasno razotkrivanje zlonamernih programa čak i pre nego što su njihovi potpisi dostavljeni na računare korisnika pomoću ažuriranja baze podataka virusnih potpisa (što se događa više puta u toku dana).

 

 

Putem ove mreže povratnih informacija, ESET-ovi klijenti takođe primaju obaveštenja o pojavi novih pretnji i savete o tome kako se zaštititi.

 

Globalno prikupljene informacije i statistike dostupne su na portalu Virusradar.com.

 

 

 

Šta je ESET LiveGrid®
 

ESET je kao pionir Cloud Internet bezbednosti počeo da koristi statističke podatke i prikupljanje sumnjivih uzoraka još 2005, pokrenuvši ESET ThreatSense.NET® - sada ESET LiveGrid®.

Ovaj sistem ranog upozoravanja uveden je zbog potrebe za dobijanjem povratnih informacija o novim, heuristički otkrivenim pretnjama i novim varijantama malicioznih programa što ESET-u omogućava brzu reakciju, kao i u slučaju lažno pozitivnih detekcija. Telemetrija prikupljena od korisnika ESET-u pomaže da odredi prioritete i na vreme se usresredi na najvažnija i najznačajnija bezbednosna pitanja.

Izgrađen na sistemu ranog upozoravanja ThreatSense.NET®, ESET LiveGrid® koristi podatke koje su korisnici ESET-ovih proizvoda prijavili širom sveta i dostavili ESET-ovom Virus Labu. Stručnjaci ESET Virus Laba koriste te informacije kako bi imali precizan uvid u prirodu i opseg globalnih pretnji, a u cilju objavljivanja relevantnih paketa za ažuriranje baze podataka virusnih potpisa, omogućujući da ESET uvek bude prilagođen najnovijim pretnjama.
 

Tokom instalacije ESET-ovih proizvoda korisnici odlučuju da li žele da učestvuju u ESET LiveGrid® sistemu.

Tehnički podaci koje ESET prikuplja su anonimni i ne sadrže nikakve lične podatke.


 

Sistem reputacija


Osim prethodno navedenog, ESET LiveGrid® primenjuje sistem reputacija koji pomaže u poboljšanju ukupne efikasnosti ESET-ovih sigurnosnih rešenja. Kad se na korisnikovom sistemu proverava izvršna datoteka ili arhiva, njena hash oznaka se prvo poredi sa podacima iz ESET-ove baze podataka crnih i belih lista.


Ako je proverena datoteka pronađena na beloj listi, smatra se da je čista i dobija oznaku kojom se u daljem radu izostavlja iz skeniranja. Ukoliko se nalazi na crnoj listi, biće preduzete odgovarajuće akcije u odnosu na prirodu pretnje. Samo ako u bazi nije pronađen odgovarajući podatak, datoteka se temeljno skenira. Zasnovano na rezultatu tog skeniranja, datoteka može postati kandidat za proširenje odgovarajuće liste. Ovaj pristup ima značajan pozitivan učinak na delotvornost skeniranja.

ESET-ov sistem reputacija omogućuje efikasno razotkrivanje zlonamernih programa čak i pre nego što su njihovi potpisi dostavljeni na računare korisnika pomoću ažuriranja baze podataka virusnih potpisa (što se događa više puta u toku dana).

 

 

Putem ove mreže povratnih informacija, ESET-ovi klijenti takođe primaju obaveštenja o pojavi novih pretnji i savete o tome kako se zaštititi.

 

Globalno prikupljene informacije i statistike dostupne su na portalu Virusradar.com.